აქციები

ჩვენი მუდმივი მომხმარებელი ისარგებლებს თანხის დაგროვების ბარათებით.დაგროვილი თანხის გამოყენება ხდება მხოლოდ სილამაზის სალონ ვიქტორიაში.

ბარათი გადაეცემა მუდმივ მომხმარებელს, რომელსაც ბარათზე დაერიცხება გადახდილი თანხის 10%.

ბარათი გადაეცემა მუდმივ მომხმარებელს, რომელსაც ბარათზე დაერიცხება გადახდილი თანხის 20%.

ბარათი გადაეცემა მუდმივ მომხმარებელს, რომელსაც ბარათზე დაერიცხება გადახდილი თანხის 30%.